nie wy­god­na wygoda za­mykać szczęście w bańce bajce snach pryśnie przebudzi zabłądzi za rogiem rzeczy­wis­tość powróci i ty powrócisz do zna­nego już domu 


nie wy­god­na-wygoda-za­mykać-szczęście-w bań-bajce-snach-pryśnie-przebudzi-zabłądzi-za rogiem-rzeczy­wis­tość-powró-i
thrillofitnie wy­god­nawygodaza­mykaćszczęściew bańcebajcesnachpryśnieprzebudzizabłądziza rogiemrzeczy­wis­tośćpowrócity powróciszdozna­negojużdomu nie wy­god­na wygodawygoda za­mykaćza­mykać szczęścieszczęście w bańcew bańce bajcebajce snachsnach pryśniepryśnie przebudziprzebudzi zabłądzizabłądzi za rogiemza rogiem rzeczy­wis­tośćrzeczy­wis­tość powrócipowróci ii ty powróciszty powrócisz dodo zna­negozna­nego jużjuż domu nie wy­god­na wygoda za­mykaćwygoda za­mykać szczęścieza­mykać szczęście w bańceszczęście w bańce bajcew bańce bajce snachbajce snach pryśniesnach pryśnie przebudzipryśnie przebudzi zabłądziprzebudzi zabłądzi za rogiemzabłądzi za rogiem rzeczy­wis­tośćza rogiem rzeczy­wis­tość powrócirzeczy­wis­tość powróci ipowróci i ty powróciszi ty powrócisz doty powrócisz do zna­negodo zna­nego jużzna­nego już domu 

Rzeczy­wis­tość wy­musza rzeczy­wis­tość... Za­tem stwórz swoją własną, nig­dy nie wiesz... dokąd zajdziesz. -Duch_Sumienia
rzeczy­wis­tość-wy­musza-rzeczy­wis­tość-za­tem-stwórz-swoją-własną-nig­dy-nie wiesz-dokąd zajdziesz
Po­za rzeczy-wistością Nie szu­kaj już niczego, Bo wis­tość tych rzeczy Jest nie z świata tego. -Stanisław Ignacy Witkiewicz
po­za-rzeczy-wistośą-nie-szu­kaj-już-niczego-bo-wis­tość-tych-rzeczy-jest-nie z świata-tego