Nie­szczęścia, tak zwa­ne życiowe, to star­cie naszej upar­tej wo­li z naszym przeznaczeniem.


nie­szczęścia-tak-zwa­ne-życiowe-to star­cie-naszej-upar­tej-wo­li-z naszym-przeznaczeniem
wacław berentnie­szczęściatakzwa­neżycioweto star­cienaszejupar­tejwo­liz naszymprzeznaczeniemtak zwa­nezwa­ne życioweto star­cie naszejnaszej upar­tejupar­tej wo­liwo­li z naszymz naszym przeznaczeniemtak zwa­ne życioweto star­cie naszej upar­tejnaszej upar­tej wo­liupar­tej wo­li z naszymwo­li z naszym przeznaczeniemto star­cie naszej upar­tej wo­linaszej upar­tej wo­li z naszymupar­tej wo­li z naszym przeznaczeniemto star­cie naszej upar­tej wo­li z naszymnaszej upar­tej wo­li z naszym przeznaczeniem

Nieszczęścia, tak zwane życiowe, to starcie naszej upartej woli z naszym przeznaczeniem. -Wacław Berent
nieszczęścia-tak-zwane-życiowe-to-starcie-naszej-upartej-woli-z-naszym-przeznaczeniem
Cierpienie nie jest naszym celem ostatecznym. Szczęście jest naszym przeznaczeniem. -Leon Bloy
cierpienie-nie-jest-naszym-celem-ostatecznym-szczęście-jest-naszym-przeznaczeniem
Nie ma na świecie tak zwa­nego szczęścia, by­wają tyl­ko szczęśli­we chwile. -Isadora Duncan
nie- na świecie-tak-zwa­nego-szczęścia-by­wają-tyl­ko-szczęśli­we-chwile
My jes­teśmy twórca­mi włas­ne­go szczęścia i na­zywa­my je przeznaczeniem. -Benjamin Disraeli
my jes­teśmy-twórca­mi-włas­ne­go-szczęścia-i na­zywa­my- przeznaczeniem
Przeszłość Wypędzo­na za drzwi Upar­cie puka  -rzekoma ona
przeszłość-wypędzo­na-za drzwi-upar­cie-puka