Nie­szczęście za­ciem­nia oczy.


nie­szczęście-za­ciem­nia-oczy
talmudnie­szczęścieza­ciem­niaoczynie­szczęście za­ciem­niaza­ciem­nia oczynie­szczęście za­ciem­nia oczy

Szczęście czy nie­szczęście to pra­wie wszys­tko jed­no, z wyjątkiem niez­mier­nie krótkich chwil złudze­nia. Nic nie jest tym, czym być powinno. -Stanisław Ignacy Witkiewicz
szczęście-czy-nie­szczęście-to pra­wie-wszys­tko-jed­no-z wyjątkiem-niez­mier­nie-krótkich-chwil-złudze­nia-nic nie jest tym-czym
Kiedy za­mykam oczy chciałabym, żeby tyl­ko ciem­ność w nich tkwiła, a nie ob­razki, których poz­być się nie mogę.. -AnDree
kiedy-za­mykam-oczy-chciałabym-żeby-tyl­ko-ciem­ność-w nich-tkwiła-a nie ob­razki-których-poz­być ę-nie mogę