Nie­szczęśli­wie zakochana chodzi cza­sem jak pijana myśli so­bie Boże Drogi po­gubiłam wszys­tkie drogi 


nie­szczęśli­wie-zakochana-chodzi-cza­sem-jak pijana-myśli-so­bie-boże-drogi-po­gubiłam-wszys­tkie-drogi 
artur37arturnie­szczęśli­wiezakochanachodzicza­semjak pijanamyśliso­biebożedrogipo­gubiłamwszys­tkiedrogi nie­szczęśli­wie zakochanazakochana chodzichodzi cza­semcza­sem jak pijanajak pijana myślimyśli so­bieso­bie bożeboże drogidrogi po­gubiłampo­gubiłam wszys­tkiewszys­tkie drogi nie­szczęśli­wie zakochana chodzizakochana chodzi cza­semchodzi cza­sem jak pijanacza­sem jak pijana myślijak pijana myśli so­biemyśli so­bie bożeso­bie boże drogiboże drogi po­gubiłamdrogi po­gubiłam wszys­tkiepo­gubiłam wszys­tkie drogi nie­szczęśli­wie zakochana chodzi cza­semzakochana chodzi cza­sem jak pijanachodzi cza­sem jak pijana myślicza­sem jak pijana myśli so­biejak pijana myśli so­bie bożemyśli so­bie boże drogiso­bie boże drogi po­gubiłamboże drogi po­gubiłam wszys­tkiedrogi po­gubiłam wszys­tkie drogi nie­szczęśli­wie zakochana chodzi cza­sem jak pijanazakochana chodzi cza­sem jak pijana myślichodzi cza­sem jak pijana myśli so­biecza­sem jak pijana myśli so­bie bożejak pijana myśli so­bie boże drogimyśli so­bie boże drogi po­gubiłamso­bie boże drogi po­gubiłam wszys­tkieboże drogi po­gubiłam wszys­tkie drogi 

Cza­sem, aby zajść da­leko, wys­tar­czy umiejętnie i w porę schodzić in­nym z drogi. -Eugeniusz Korkosz
cza­sem-aby zajść-da­leko-wys­tar­czy-umiejętnie-i w porę-schodzić-in­nym-z drogi
Drogi mi Platon, drogi Sokrates, ale jeszcze droższa prawda. -Arystoteles
drogi-mi-platon-drogi-sokrates-ale-jeszcze-droższa-prawda