Niełatwo jednak wydźwignąć się z klasy robotniczej - zwłaszcza jeśli ideały i złudzenia krępują swobodę ruchów.


niełatwo-jednak-wydźwignąć-ę-z-klasy-robotniczej-zwłaszcza-śli-ideały-i-złudzenia-krępują-swobodę-ruchów
jack londonniełatwojednakwydźwignąćsięklasyrobotniczejzwłaszczajeśliideałyzłudzeniakrępująswobodęruchówniełatwo jednakjednak wydźwignąćwydźwignąć sięz klasyklasy robotniczejrobotniczejzwłaszczazwłaszcza jeślijeśli ideałyideały ii złudzeniazłudzenia krępująkrępują swobodęswobodę ruchówniełatwo jednak wydźwignąćjednak wydźwignąć sięwydźwignąć się zsię z klasyz klasy robotniczejklasy robotniczejzwłaszcza jeślizwłaszcza jeśli ideałyjeśli ideały iideały i złudzeniai złudzenia krępujązłudzenia krępują swobodękrępują swobodę ruchówniełatwo jednak wydźwignąć sięjednak wydźwignąć się zwydźwignąć się z klasysię z klasy robotniczejz klasy robotniczejzwłaszcza jeśli ideałyzwłaszcza jeśli ideały ijeśli ideały i złudzeniaideały i złudzenia krępująi złudzenia krępują swobodęzłudzenia krępują swobodę ruchówniełatwo jednak wydźwignąć się zjednak wydźwignąć się z klasywydźwignąć się z klasy robotniczejsię z klasy robotniczejzwłaszcza jeśli ideały izwłaszcza jeśli ideały i złudzeniajeśli ideały i złudzenia krępująideały i złudzenia krępują swobodęi złudzenia krępują swobodę ruchów

Będzie to stworzenie organizacji klasy robotniczej, możemy stracić możliwość sprawowania władzy. 26 sierpnia 1980Również problemy dzielą się na klasy społeczne. Są problemy arystokratyczne, problemy plebejskie i niezliczone problemy klasy średniej.Są tylko dwie klasy ludzi: ci, którzy stale dzielą ludzi na dwie klasy, i ci, którzy tego nie robią.Partia jedynie wtedy zasługuje na miano rewolucyjnej, jeśli faktycznie kieruje ruchem rewolucyjnej klasy.Umysł skłonny do obłędu poddaje się łatwo podszeptom, zwłaszcza jeśli schlebiają one wprzód powziętym, ulubionym ideom.Jeśli przywłaszcza się sobie jedno zdanie z cudzej pracy - jest to plagiat, jeśli jednak wybiera się to, co jest najlepsze u wszystkich, którzy pisali na dany temat, można to uważać za twórczą syntezę.