Nieśmier­telny jest Czas ma ty­le lat co świat Sta­ruszek żwawy Krys­ty­na Sz. 22.01.2015r.


nieśmier­telny-jest-czas- ty­-lat-co świat-sta­ruszek-żwawy-krys­ty­na-sz-22012015r
krystanieśmier­telnyjestczasma ty­lelatco światsta­ruszekżwawykrys­ty­nasz22012015rnieśmier­telny jestjest czasczas ma ty­lema ty­le latlat co światco świat sta­ruszeksta­ruszek żwawyżwawy krys­ty­nakrys­ty­na sznieśmier­telny jest czasjest czas ma ty­leczas ma ty­le latma ty­le lat co światlat co świat sta­ruszekco świat sta­ruszek żwawysta­ruszek żwawy krys­ty­nażwawy krys­ty­na sznieśmier­telny jest czas ma ty­lejest czas ma ty­le latczas ma ty­le lat co światma ty­le lat co świat sta­ruszeklat co świat sta­ruszek żwawyco świat sta­ruszek żwawy krys­ty­nasta­ruszek żwawy krys­ty­na sznieśmier­telny jest czas ma ty­le latjest czas ma ty­le lat co światczas ma ty­le lat co świat sta­ruszekma ty­le lat co świat sta­ruszek żwawylat co świat sta­ruszek żwawy krys­ty­naco świat sta­ruszek żwawy krys­ty­na sz

Bo­gowie są nieśmier­telny­mi ludźmi, ludzie - śmier­telny­mi bogami.Nieodwracalnie Prze­minął czar tam­tych lat Przyszłość- drogę wskaż Krys­ty­na Sz. 01.10.2015r Od(kry)wam myśli Wy­rażam mową serca Przeźroczy(sta) Ja Krys­ty­na Sz. 07.10.2015r Słowa w ser­cu złóż Czas na opamiętanie Spokój czys­tych dusz Krys­ty­na Sz. 15.04.2015r.Łzy szczęścia płyną Cieszą chłopak z dziewczyną Za­powie­dzi czas Krys­ty­na Sz. 27.03.2015r.Wrześniowe słońce Bliżej je­sień - piękno barw Me­lan­cho­lii czas Krys­ty­na Sz. 03.09.2015r.