Nieśmiertelność byłaby okrutną niegodziwością i straszną pułapką dla tych, co chcą uciec przed cierpieniem - gdyby była świadomością.


nieśmiertelność-byłaby-okrutną-niegodziwośą-i-straszną-pułapką-dla-tych-co-chcą-uciec-przed-cierpieniem-gdyby-była-świadomośą
władysław stanisław reymontnieśmiertelnośćbyłabyokrutnąniegodziwościąstrasznąpułapkądlatychcochcąuciecprzedcierpieniemgdybybyłaświadomościąnieśmiertelność byłabybyłaby okrutnąokrutną niegodziwościąniegodziwością ii strasznąstraszną pułapkąpułapką dladla tychco chcąchcą uciecuciec przedprzed cierpieniemcierpieniemgdybygdyby byłabyła świadomościąnieśmiertelność byłaby okrutnąbyłaby okrutną niegodziwościąokrutną niegodziwością iniegodziwością i strasznąi straszną pułapkąstraszną pułapką dlapułapką dla tychco chcą uciecchcą uciec przeduciec przed cierpieniemprzed cierpieniemgdyby byłagdyby była świadomościąnieśmiertelność byłaby okrutną niegodziwościąbyłaby okrutną niegodziwością iokrutną niegodziwością i strasznąniegodziwością i straszną pułapkąi straszną pułapką dlastraszną pułapką dla tychco chcą uciec przedchcą uciec przed cierpieniemuciec przed cierpieniemgdyby była świadomościąnieśmiertelność byłaby okrutną niegodziwością ibyłaby okrutną niegodziwością i strasznąokrutną niegodziwością i straszną pułapkąniegodziwością i straszną pułapką dlai straszną pułapką dla tychco chcą uciec przed cierpieniemchcą uciec przed cierpieniem

Bóg wysłuchuje tych, którzy błagają o łaskę zapomnienia dla nienawiści, lecz głuchy jest na głos tych, którzy pragną uciec przed miłością. . .Szczęśliwa była by literatura, gdyby nie była rzeczą modną i gdyby się nią chcieli zajmować tylko ci, dla których jest stworzona.Gdyby ścieżka wdzięczności i honoru zawsze była gładka i łatwa, mała byłaby zasługa tego, który się jej trzyma.W życiu można uciec od wielu rzeczy i ludzi ale od życia nie da sie uciec i przed smier­cią uchronić Jes­teś pułapką od której nie mogę uciec...a może pop­rostu nie chce.. ? Gdybyśmy kochali tych jedynie, którzy nigdy nie upadną, to byłaby sprawiedliwość tylko, a przecież ponad sprawiedliwością góruje miłość. Uznajemy najlepszych, ale indywidualnym uczuciem kochamy tych dopiero, dla których w naszej duszy jest wsparcie na wszelką słabość, uzupełnienie na wszelki niedostatek.