Nieświado­mi, swoją pry­wat­nością na­rusza­my czyjąś cho­lerną przestrzeń.


nieświado­mi-swoją-pry­wat­nośą-na­rusza­my-czyjąś-cho­lerną-przestrzeń
myslacawierszemnieświado­miswojąpry­wat­nościąna­rusza­myczyjąścho­lernąprzestrzeńswoją pry­wat­nościąpry­wat­nością na­rusza­myna­rusza­my czyjąśczyjąś cho­lernącho­lerną przestrzeńswoją pry­wat­nością na­rusza­mypry­wat­nością na­rusza­my czyjąśna­rusza­my czyjąś cho­lernączyjąś cho­lerną przestrzeńswoją pry­wat­nością na­rusza­my czyjąśpry­wat­nością na­rusza­my czyjąś cho­lernąna­rusza­my czyjąś cho­lerną przestrzeńswoją pry­wat­nością na­rusza­my czyjąś cho­lernąpry­wat­nością na­rusza­my czyjąś cho­lerną przestrzeń

Niechętnie wtrącam się w swo­je pry­wat­ne sprawy. -Karl Kraus
niechętnie-wtrącam ę-w swo­-pry­wat­ne-sprawy
Pry­wat­ność człowieka jest rzeczą świętą. -Milan Kundera
pry­wat­ność-człowieka-jest rzeczą-świętą
pry­wat­na wola nie jest zu­pełnie goła kocha­na kocha  -Cykam
pry­wat­na-wola-nie-jest zu­pełnie-goła-kocha­na-kocha 
- Co ty wiesz o sa­mot­ności? - za­pytał za­kurzo­ny miś leżący ko­lej­ny rok gdzieś na pa­rape­cie w swoim pry­wat­nym getcie. -Wybrakowana
 co ty wiesz-o ­­noś- za­pytał-za­kurzo­ny-miś-żący-ko­lej­ny-rok-gdzieś-na pa­rape­cie-w swoim-pry­wat­nym-getcie