Nieświado­mość spra­wia nieraz to sa­mo co wyrachowanie.


nieświado­mość-spra­wia-nieraz-to ­mo-co wyrachowanie
honoré de balzacnieświado­mośćspra­wianierazto sa­moco wyrachowanienieświado­mość spra­wiaspra­wia nieraznieraz to sa­moto sa­mo co wyrachowanienieświado­mość spra­wia nierazspra­wia nieraz to sa­monieraz to sa­mo co wyrachowanienieświado­mość spra­wia nieraz to sa­mospra­wia nieraz to sa­mo co wyrachowanienieświado­mość spra­wia nieraz to sa­mo co wyrachowanie

Nieświadomość sprawia nieraz to samo co wyrachowanie. -Honore de Balzac
nieświadomość-sprawia-nieraz-to-samo-co-wyrachowanie
Kto nie ma Spra­wy, dla której żyje, bar­dzo boi się um­rzeć. Świado­mość Spra­wy porządku­je lęki. -Józef Stanisław Tischner
kto-nie  spra­wy-dla-której żyje-bar­dzo-boi ę-um­rzeć-Świado­mość spra­wy-porządku­-lęki
Ludzie nie zdają so­bie spra­wy, ile fraj­dy spra­wia pogrążanie się w depresji. -Chris Cornell
ludzie-nie zdają-so­bie-spra­wy-ile-fraj­dy-spra­wia-pogrążanie ę-w depresji
Świado­mość stra­ty po­zos­ta­wia w us­tach gorzki smak niespełnienia. -Gold Fishy
Świado­mość-stra­ty-po­zos­­wia-w us­tach-gorzki-smak-niespełnienia