Nie ma co, przed chłodem cho­wać się w piżamie.. na­dej­dzie sro­ga noc, gotów por­wać ją we śnie.


nie- co-przed-chłodem-cho­wać ę-w piżamie-na­dej­dzie sro­ga-noc-gotów-por­wać-ją we śnie
dark smurfniema coprzedchłodemcho­wać sięw piżamiena­dej­dzie sro­ganocgotówpor­waćją we śnienie ma coprzed chłodemchłodem cho­wać sięcho­wać się w piżamiena­dej­dzie sro­ga nocgotów por­waćpor­wać ją we śnieprzed chłodem cho­wać sięchłodem cho­wać się w piżamiegotów por­wać ją we śnieprzed chłodem cho­wać się w piżamie

Mam ochotę scho­wać się pod kołdrę. Scho­wać się jak wte­dy kiedy byłam małą dziewczynką. Uk­ryć się przed światem, które­go się boję. -Aleksandra_Czarna
mam-ochotę-scho­wać ę-pod-kołdrę-scho­wać ę-jak wte­dy-kiedy-byłam-łą-dziewczynką-uk­ryć ę-przed-światem-które­go ę-boję
nie-bo­ ę-strachu-przed-śmier­ą-lecz-gdy-ona-na­dej­dzie-wte­dy-go poczu­-~pa­weł-rychlica 
Jes­teś jak niebo w bez­chmurną noc, trud­no oder­wać wzrok, a ja jes­tem jak as­tro­nom które­go cieka­wi i onieśmiela twe piękno, i który chciałby Cię poz­na­wać krok po kroku. -Ryder
jes­teś-jak niebo-w bez­chmurną-noc-trud­no-oder­wać-wzrok-a ja jes­tem-jak as­tro­nom-które­go-cieka­wi-i onieśmiela-twe-piękno
Błędne mniema­nie można to­lero­wać tam, gdzie zdro­wy rozsądek jest gotów je zwalczyć. -Thomas Jefferson
błędne-mniema­nie-można-to­lero­wać-tam-gdzie-zdro­wy-rozsądek-jest gotów- zwalczyć