Nie ma gor­sze­go zła od pięknych słów, które kłamią.


nie- gor­sze­go-zła-od pięknych-słów-które-kłamią
ajschylosniema gor­sze­gozłaod pięknychsłówktórekłamiąnie ma gor­sze­goma gor­sze­go złazła od pięknychod pięknych słówktóre kłamiąnie ma gor­sze­go złama gor­sze­go zła od pięknychzła od pięknych słównie ma gor­sze­go zła od pięknychma gor­sze­go zła od pięknych słównie ma gor­sze­go zła od pięknych słów

Nie ma gorszego zła od pięknych słów, które kłamią.Wiele wier­szy na­pisałem Wiele pięknych słów wypowiedziałem Wiele pięknych życzeń Ci wysłałem Ale …  Naj­droższa Nie ma ta­kich słów na tym świecie Które mogłyby opi­sać mą wielką miłość do Ciebie Dziś pokładam swe ser­ce w Twe dłonie Bo tyl­ko pragnę ofiaro­wać je To­bie .................................................. Od­dałem ser­ce, a te­raz już nie wiem gdzie się podziało ...Naj­gor­sze w pięknych snach jest to, że we wszys­tko się wie­rzy, a gdy się budzisz po ta­kim śnie to masz wrażenie, jak­byś auten­tycznie coś stracił… Nie ma gor­sze­go połącze­nia niż broń, głupo­ta i strach. Wszys­tkiego naj­gor­sze­go można się wówczas spodziewać.Od pięknych słów da­leko do czynu...Światło, które ośle­pia, gor­sze jest od ciemności.