Nie ma gor­szych ślepców nad tych, którzy nie chcą widzieć.


nie- gor­szych-ślepców-nad-tych-którzy-nie chcą-widzieć
herbert george wellsniema gor­szychślepcównadtychktórzynie chcąwidziećnie ma gor­szychma gor­szych ślepcówślepców nadnad tychktórzy nie chcąnie chcą widziećnie ma gor­szych ślepcówma gor­szych ślepców nadślepców nad tychktórzy nie chcą widziećnie ma gor­szych ślepców nadma gor­szych ślepców nad tychnie ma gor­szych ślepców nad tych

Nie ma gorszych ślepców nad tych, którzy nie chcą widzieć.mężczyźni dzielą się na trzy grupy. tych, którzy mają już ko­biety i tych, którzy ko­biet nie chcą mieć. no i trze­cia gru­pa, wiado­mo, za niskich.Więcej jest tych, którzy chodzą do kościoła, niż tych, którzy chcą do niego chodzić.Hollywood jest zamieszkałe przez dwie kategorie ludzi - tych, którzy utrzymują prywatne baseny kąpielowe i tych, którzy nie mogą utrzymać głowy nad wodą.Co to się dzieje z ludźmi? Za­miast z kimś po­gadać o swoich prob­le­mach, to chwy­tają się za używ­ki al­bo chcą ze sobą skończyć... Z każde­go prob­le­mu da się wyjść, ale nie roz­wiązuj­my go za po­mocą jeszcze gor­szych me­tod od da­nego prob­le­mu. Wpa­damy w jeszcze gor­szą dziurę. ~ Mrs Vercetti Technologia zdominowana jest przez dwa rodzaje ludzi - tych, którzy wiedzą, z czym nie potrafią sobie poradzić, oraz tych, którzy potrafią zapanować nad tym, czego nie rozumieją.