nie- lat-nie  cza­su-jest tyl­ko-wszechświat-i rzeczy­wis­tość-~pa­weł-rychlica 
rychcikniema latnie ma cza­sujest tyl­kowszechświati rzeczy­wis­tość~pa­wełrychlica nie ma latjest tyl­ko wszechświat~pa­weł rychlica 

rzeczy­wis­tość-budzi-nas-ze snu-z nową-nadzieją-~pa­weł-rychlica 
Rzeczy­wis­tość wy­musza rzeczy­wis­tość... Za­tem stwórz swoją własną, nig­dy nie wiesz... dokąd zajdziesz. -Duch_Sumienia
rzeczy­wis­tość-wy­musza-rzeczy­wis­tość-za­tem-stwórz-swoją-własną-nig­dy-nie wiesz-dokąd zajdziesz
wszechświat-jest ­terią-od­na­wialną-lecz-aby ę-zre­gene­rować-pot­rze­bowałby-set­ki-mi­lionów- mi­liardów-lat-~pa­weł
cza­sem-so­bie-wyob­rażam-co-by było-gdy­by-wszechświat-był-w próż-a za próżą-kwitnęło-by in­ne-for­my-życia-~pa­weł