Nie ma murów, których nie idzie przek­roczyć. Są tyl­ko dra­biny, których nie chce się zrobić. Z cyk­lu po­wieści


nie- murów-których-nie idzie-przek­roczyć-są tyl­ko-dra­biny-których-nie chce ę-zrobić-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
riderniema murówktórychnie idzieprzek­roczyćsą tyl­kodra­binynie chce sięzrobićcyk­lupo­wieścispad­ko­bier­cyprzeznaczenianie ma murówktórych nie idzienie idzie przek­roczyćsą tyl­ko dra­binyktórych nie chce sięnie chce się zrobićz cyk­lucyk­lu po­wieścispad­ko­bier­cy przeznaczeniaktórych nie idzie przek­roczyćktórych nie chce się zrobićz cyk­lu po­wieści

Cze­go nie możemy się nau­czyć, umiemy tyl­ko zazdrościć. Z cyk­lu po­wieści
cze­go-nie możemy ę-nau­czyć-umiemy-tyl­ko-zazdrość-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Po­wie­dzieli mi, że nic nie zmienię. Więc wziąłem się tyl­ko za wszystko. Z cyk­lu po­wieści
po­wie­dzieli-mi-że nic-nie zmienię-więc wziąłem ę-tyl­ko-za wszystko-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia 
Chce­my prze­nosić góry, a nie pot­ra­fimy pod­nieść człowieka, który upadł na ko­lana. Z cyk­lu po­wieści
chce­my-prze­nosić-góry-a nie pot­ra­fimy-pod­nieść-człowieka-który-upadł-na ko­lana-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
Niektórzy sadzą la­sy tyl­ko po to, by wy­woływa­no z nich wilki. Z cyk­lu po­wieści
niektórzy-sadzą-­sy-tyl­ko-po to-by wy­woływa­no-z nich-wilki-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Na mądrość składa się nie tyl­ko włas­na wie­dza, ale i prze­widy­wanie głupot innych. Z cyk­lu po­wieści
na mądrość-składa ę-nie tyl­ko-włas­na-wie­dza-ale-i prze­widy­wanie-głupot-innych-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy