Nie ma na świecie tak zwa­nego szczęścia, by­wają tyl­ko szczęśli­we chwile.


nie- na świecie-tak-zwa­nego-szczęścia-by­wają-tyl­ko-szczęśli­we-chwile
isadora duncanniema na świecietakzwa­negoszczęściaby­wajątyl­koszczęśli­wechwilenie ma na świeciema na świecie taktak zwa­negozwa­nego szczęściaby­wają tyl­kotyl­ko szczęśli­weszczęśli­we chwilenie ma na świecie takma na świecie tak zwa­negotak zwa­nego szczęściaby­wają tyl­ko szczęśli­wetyl­ko szczęśli­we chwilenie ma na świecie tak zwa­negoma na świecie tak zwa­nego szczęściaby­wają tyl­ko szczęśli­we chwilenie ma na świecie tak zwa­nego szczęścia

Mieliście kiedyś w życiu tak, że kar­ci­liście się za każdą chwilę szczęścia? Ja tak mam. Cze­mu? Bo jeśli is­tnieje li­mit szczęścia, to nie chcę go wy­korzys­tać od razu... -opuszczona
mieliście-kiedyś-w życiu-tak-że kar­­liście ę-za każdą-chwilę-szczęścia-ja tak-mam-cze­mu bo śli-is­tnieje-li­mit-szczęścia
Nie­szczęścia, tak zwa­ne życiowe, to star­cie naszej upar­tej wo­li z naszym przeznaczeniem. -Wacław Berent
nie­szczęścia-tak-zwa­ne-życiowe-to star­cie-naszej-upar­tej-wo­li-z naszym-przeznaczeniem