Nie ma naj­mniej­sze­go sen­su zas­ta­nawiać się nad tym czy dzi­siej­szy dzień będzie lep­szy od poprzedniego wys­tar­czy tyl­ko wstać z łózka 


nie- naj­mniej­sze­go-sen­su-zas­­nawiać ę-nad-tym-czy-dzi­siej­szy-dzień-będzie-lep­szy-od poprzedniego-wys­tar­czy-tyl­ko-wstać
samothnickniema naj­mniej­sze­gosen­suzas­ta­nawiać sięnadtymczydzi­siej­szydzieńbędzielep­szyod poprzedniegowys­tar­czytyl­kowstaćz łózka nie ma naj­mniej­sze­goma naj­mniej­sze­go sen­susen­su zas­ta­nawiać sięzas­ta­nawiać się nadnad tymtym czyczy dzi­siej­szydzi­siej­szy dzieńdzień będziebędzie lep­szylep­szy od poprzedniegood poprzedniego wys­tar­czywys­tar­czy tyl­kotyl­ko wstaćwstać z łózka nie ma naj­mniej­sze­go sen­suma naj­mniej­sze­go sen­su zas­ta­nawiać sięsen­su zas­ta­nawiać się nadzas­ta­nawiać się nad tymnad tym czytym czy dzi­siej­szyczy dzi­siej­szy dzieńdzi­siej­szy dzień będziedzień będzie lep­szybędzie lep­szy od poprzedniegolep­szy od poprzedniego wys­tar­czyod poprzedniego wys­tar­czy tyl­kowys­tar­czy tyl­ko wstaćtyl­ko wstać z łózka nie ma naj­mniej­sze­go sen­su zas­ta­nawiać sięma naj­mniej­sze­go sen­su zas­ta­nawiać się nadsen­su zas­ta­nawiać się nad tymzas­ta­nawiać się nad tym czynad tym czy dzi­siej­szytym czy dzi­siej­szy dzieńczy dzi­siej­szy dzień będziedzi­siej­szy dzień będzie lep­szydzień będzie lep­szy od poprzedniegobędzie lep­szy od poprzedniego wys­tar­czylep­szy od poprzedniego wys­tar­czy tyl­kood poprzedniego wys­tar­czy tyl­ko wstaćwys­tar­czy tyl­ko wstać z łózka nie ma naj­mniej­sze­go sen­su zas­ta­nawiać się nadma naj­mniej­sze­go sen­su zas­ta­nawiać się nad tymsen­su zas­ta­nawiać się nad tym czyzas­ta­nawiać się nad tym czy dzi­siej­szynad tym czy dzi­siej­szy dzieńtym czy dzi­siej­szy dzień będzieczy dzi­siej­szy dzień będzie lep­szydzi­siej­szy dzień będzie lep­szy od poprzedniegodzień będzie lep­szy od poprzedniego wys­tar­czybędzie lep­szy od poprzedniego wys­tar­czy tyl­kolep­szy od poprzedniego wys­tar­czy tyl­ko wstaćod poprzedniego wys­tar­czy tyl­ko wstać z łózka 

Jut­ro będzie lep­szy dzień. A jak nie lep­szy, to cho­ciaż nowy. -opuszczona
jut­ro-będzie-lep­szy-dzień-a jak nie lep­szy-to cho­ciaż-nowy
Jeżeli nie będę naj­lep­szy w tym co ro­bie i najmądrzej­szy w swo­jej dzie­dzi­nie, to wszędzie tam gdzie pójde odeślą mnie z powrotem. -tkaczu32
jeżeli-nie będę-naj­lep­szy-w tym-co ro­bie-i najmądrzej­szy-w swo­jej-dzie­dzi­nie-to wszędzie-tam-gdzie-pójde-odeślą-mnie
Do szczęścia wys­tar­czy tak niewiele - 
do szczęścia-wys­tar­czy-tak-niewiele- kocham-cię-i świat-sta­ ę-piękniej­szy