Nie ma nic gor­sze­go, niż błądze­nie po niez­na­nych krajach.


nie- nic-gor­sze­go-ż-błądze­nie-po niez­na­nych-krajach
homerniema nicgor­sze­goniżbłądze­niepo niez­na­nychkrajachnie ma nicma nic gor­sze­goniż błądze­niebłądze­nie po niez­na­nychpo niez­na­nych krajachnie ma nic gor­sze­goniż błądze­nie po niez­na­nychbłądze­nie po niez­na­nych krajachniż błądze­nie po niez­na­nych krajach

Nic lep­sze­go człowiek nie może zro­bić człowieko­wi, niż uwol­nić go od bólu, i nic gor­sze­go, niż mu ból zadać.Nie ma nic gor­sze­go niż spo­koj­na rze­ka codzien­nych bez­na­miętnych up­rzej­mości gdy cze­ka się na górski stru­mień na­miętności i miłości. [MIJANKI] Nic nie jest niez­mien­ne prócz przy­rodzo­nych i niez­by­wal­nych praw człowieka.Nie ma nic gor­sze­go niż ak­tywna głupota.Ser­ce jest słabe i zmien­ne, łak­nie tyl­ko miłości i nie ma nic gor­sze­go, niż uczy­nić je włas­nym mistrzem.Nie ma gor­sze­go połącze­nia niż broń, głupo­ta i strach. Wszys­tkiego naj­gor­sze­go można się wówczas spodziewać.