Nie ma nic słab­sze­go na Ziemi niż człowiek.


nie- nic-słab­sze­go-na ziemi-ż-człowiek
homerniema nicsłab­sze­gona zieminiżczłowieknie ma nicma nic słab­sze­gosłab­sze­go na ziemina ziemi niżniż człowieknie ma nic słab­sze­goma nic słab­sze­go na ziemisłab­sze­go na ziemi niżna ziemi niż człowieknie ma nic słab­sze­go na ziemima nic słab­sze­go na ziemi niżsłab­sze­go na ziemi niż człowieknie ma nic słab­sze­go na ziemi niżma nic słab­sze­go na ziemi niż człowiek

Nic lep­sze­go człowiek nie może zro­bić człowieko­wi, niż uwol­nić go od bólu, i nic gor­sze­go, niż mu ból zadać. -Sławomir Mrożek
nic-lep­sze­go-człowiek-nie może-zro­bić-człowieko­wi-ż-uwol­ć-go od bólu-i nic-gor­sze­go-ż-mu ból-zadać
Nie ma nic słabszego na ziemi niż człowiek. -Homer
nie-nic-słabszego-na-ziemi-ż-człowiek
Nic człowieko­wi nie wy­daje się piękniej­sze niż człowiek. -Cyceron
nic-człowieko­wi-nie wy­daje ę-piękniej­sze-ż-człowiek
Nieg­dyś uważałam, że co­kol­wiek jest lep­sze niż nic... Dziś wiem, że cza­sem nic by­wa lep­sze niż cokolwiek... -efa198711
nieg­dyś-uważałam-że co­kol­wiek-jest lep­sze-ż-nic-dziś wiem-że cza­sem-nic-by­wa-lep­sze-ż-cokolwiek
Na ziemi nie ma słabszego stworzenia niż człowiek. -Homer
na-ziemi-nie-słabszego-stworzenia-ż-człowiek
Nie ma nic ok­ropniej­sze­go niż ludzie, którzy zaw­sze mają rację. -Stendhal (Henri Beyle)
nie- nic-ok­ropniej­sze­go-ż-ludzie-którzy-zaw­sze-mają-rację