Nie ma nic smut­niej­sze­go i bar­dziej zniechęcające­go niż szczęście, co przyszło za późno.


nie- nic-smut­niej­sze­go-i bar­dziej-zniechęcają­go-ż-szczęście-co przyszło-za późno
iwan turgieniewniema nicsmut­niej­sze­goi bar­dziejzniechęcające­goniższczęścieco przyszłoza późnonie ma nicma nic smut­niej­sze­gosmut­niej­sze­go i bar­dzieji bar­dziej zniechęcające­gozniechęcające­go niżniż szczęścieco przyszło za późnonie ma nic smut­niej­sze­goma nic smut­niej­sze­go i bar­dziejsmut­niej­sze­go i bar­dziej zniechęcające­goi bar­dziej zniechęcające­go niżzniechęcające­go niż szczęścienie ma nic smut­niej­sze­go i bar­dziejma nic smut­niej­sze­go i bar­dziej zniechęcające­gosmut­niej­sze­go i bar­dziej zniechęcające­go niżi bar­dziej zniechęcające­go niż szczęścienie ma nic smut­niej­sze­go i bar­dziej zniechęcające­goma nic smut­niej­sze­go i bar­dziej zniechęcające­go niżsmut­niej­sze­go i bar­dziej zniechęcające­go niż szczęście

Nie ma nic smutniejszego i bardziej zniechęcającego niż szczęście, co przyszło za późno. -Iwan Turgieniew
nie-nic-smutniejszego-i-bardziej-zniechęcającego-ż-szczęście-co-przyszło-za-późno
Są ludzie, którym szczęście mig­nie tyl­ko na mo­ment, na mo­ment tyl­ko się ukaże po to tyl­ko, by uczy­nić życie tym smut­niej­sze i okrutniejsze. -Stanisław Dygat
są ludzie-którym szczęście-mig­nie-tyl­ko-na mo­ment-na mo­ment-tyl­ko ę-ukaże-po to tyl­ko-by uczy­ć-życie-tym-smut­niej­sze
Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam... -rudolf88
im bar­dziej-chce-tym-bar­dziej-mi nie wychodzi-co­raz-bar­dziej-to wszys­tko-niszczę-ż-scalam
Nie ma nic bar­dziej nies­pra­wied­li­wego niż nieod­wza­jem­niona tęskno­ta. To na­wet gor­sze niż nieod­wza­jem­niona miłość. -Janusz Leon Wiśniewski
nie- nic-bar­dziej-nies­pra­wied­li­wego-ż-nieod­wza­jem­niona-tęskno­-to na­wet-gor­sze-ż-nieod­wza­jem­niona-miłość