Nie ma wątpli­wości, że ziemia nasza nie jest dla aniołów.


nie- wątpli­woś-że ziemia-nasza-nie jest dla-aniołów
herbert george wellsniema wątpli­wościże ziemianaszanie jest dlaaniołównie ma wątpli­wościże ziemia naszanasza nie jest dlanie jest dla aniołówże ziemia nasza nie jest dlanasza nie jest dla aniołówże ziemia nasza nie jest dla aniołów

Nie ma wątpliwości, że ziemia nasza nie jest dla aniołów.Gdy człowiek na początku jest pew­ny, kończy na wątpli­wości, a gdy zaczy­na od wątpli­wości, kończy na pewności.Cza­sami re­zyg­nu­jemy z rzeczy i ludzi dla nas ważnych, w imię...sa­mi na­wet nie wiemy cze­go. Myśli­my, że tak będzie dla nas le­piej jed­nak po­zos­ta­je tęskno­ta i wątpli­wości czy postąpi­liśmy słusznie czy sta­nie się to jed­nym z naj­większych błędów.Jeżeli masz wątpli­wości - mów prawdę.nieHAiKU Masz wątpli­wości - Nie zrzu­caj na je­sień dnia Opuść siebie... tańcz 2012  Tam, gdzie nie ma choćby cienia wątpli­wości, tam mu­si być ciemno…