Nie ma złych od­po­wie­dzi są tyl­ko nietrafne...


nie- złych-od­po­wie­dzi-są tyl­ko-nietrafne
opuszczonaniema złychod­po­wie­dzisą tyl­konietrafnenie ma złychma złych od­po­wie­dziod­po­wie­dzi są tyl­kosą tyl­ko nietrafnenie ma złych od­po­wie­dzima złych od­po­wie­dzi są tyl­kood­po­wie­dzi są tyl­ko nietrafnenie ma złych od­po­wie­dzi są tyl­koma złych od­po­wie­dzi są tyl­ko nietrafnenie ma złych od­po­wie­dzi są tyl­ko nietrafne

• To nie tak, że nie ma od­po­wie­dzi. Tej od­po­wie­dzi nie da się wy­powie­dzieć, bo nie ma słów, które by ją opisały.Poz­nałem od­po­wie­dzi na py­tania. I te od­po­wie­dzi mnie zabiły.Śmiać się praw­dzi­wie umieją tyl­ko ludzie poważni.Nie ma złych ludzi ,są tyl­ko ludzie tkwiący w błędzie.Są py­tania bez od­po­wie­dzi, na­tomiast nie ma od­po­wie­dzi bez pytań.