Nie ma znacze­nia, czy coś pow­sta­wało pięć mi­nut, czy tydzień, czy ar­tysta się namęczył, czy nie, czy był trzeźwy. Ważny jest efekt.


nie- znacze­nia-czy-coś-pow­sta­wało-pięć-mi­nut-czy-tydzień-czy-ar­tysta ę-namęczył-czy-nie-czy-był-trzeźwy-ważny jest efekt
andrzej mleczkoniema znacze­niaczycośpow­sta­wałopięćmi­nuttydzieńar­tysta sięnamęczyłniebyłtrzeźwyważny jest efektnie ma znacze­niaczy coścoś pow­sta­wałopow­sta­wało pięćpięć mi­nutczy tydzieńczy ar­tysta sięar­tysta się namęczyłczy nieczy byłbył trzeźwyczy coś pow­sta­wałocoś pow­sta­wało pięćpow­sta­wało pięć mi­nutczy ar­tysta się namęczyłczy był trzeźwyczy coś pow­sta­wało pięćcoś pow­sta­wało pięć mi­nutczy coś pow­sta­wało pięć mi­nut

Nie chodzi tu więc o to, czy ktoś jest słaby, czy sil­ny, tyl­ko - czy może przet­rwać miarę swo­jego cier­pienia, mo­ral­ne­go czy fizycznego. -Johann Wolfgang Goethe
nie-chodzi- więc-o to-czy-ktoś-jest słaby-czy-sil­ny-tyl­ko- czy-może-przet­rwać-miarę-swo­jego-cier­pienia-mo­ral­ne­go-czy
czy grzechem jest czy­nić dob­ro? Chy­ba tak bo ludzie czes­to czy­nią zło  -Ciarka
czy-grzechem-jest czy­ć-dob­ro-chy­ba-tak-bo ludzie-czes­to-czy­ą-zło 
Czy biały, czy czarny niewolnik, czy pod przemocą niesprawiedliwego prawa, czy pod łańcuchami jęczy, człowiek jest i w niczym się od nas nie różni. -Hugo Kołłątaj
czy-biały-czy-czarny-niewolnik-czy-pod-przemocą-niesprawiedliwego-prawa-czy-pod-łańcuchami-jęczy-człowiek-jest-i-w-niczym-ę-od-nas-nie-róż
A dziś już nie wiem, Czy być tu, czy uciec. Czy trwać tu, czy smutkiem Kochać się bez granic. Lecz wyb­ra­nek sercem, Miłość mą chce zranić. -eskapiz-m
a dziś-już-nie wiem-czy-być-czy-uciec-czy-trwać-czy-smutkiem-kochać ę-bez-granic-lecz-wyb­ra­nek-sercem-miłość-mą chce-zranić
Czy weźmiesz ślepego przewodnika czy głupiego radcę - efekt ten sam. -Isokrates
czy-weźmiesz-ślepego-przewodnika-czy-głupiego-radcę-efekt-ten-sam