Nie łap za ster, gdy masz śliskie ręce.


nie-łap-za-ster-gdy-masz-śliskie-rę
elżbieta graboszniełapzastergdymaszśliskieręcenie łapłap zaza stergdy maszmasz śliskieśliskie ręcenie łap załap za stergdy masz śliskiemasz śliskie ręcenie łap za stergdy masz śliskie ręce

Kochaj i baw się i łap życia ster, bo każdy, jak myszka, ma szanse na ser.Jeśli masz przy­jaciółkę- praw­dziwą przy­jaciółkę i będziesz chciał jej pomóc pa­miętaj... że jej fa­cet za to nie mu­si być Ci wdzięczny. Zwłaszcza jeśli ona płacze przez niego, a ty trzy­masz ją za ręce.Łap za czuprynę gdy cos wisi na włosku.Sprawowanie władzy jest tylko wówczas niewinne, gdy jest ona bezwarunkowa. Tylko ręce, które ją dziedziczą to ręce czyste.Metr nad prze­paścią wy­ciągam swe ręce Słod­kie jeszcze po­wiet­rze łap­czy­wie chłepcę Mru­gam już os­tatni raz i opa­dam jak mar­twy głaz Potłukłem oczy Roz­biłem na ka­wałki ciała me­go tkanki Obudziłem się po chwi­li na łące motyli Przekręciłem w bok i uj­rzałem czyiś wzrok Przeżyłem szok Gdy sens życia od­szedł a nadzieja już skonała Zo­baczyłem głośniej, że obok ko­goś mam Kto przy mnie zaw­sze będzie trwał To co złapiesz moc­no ściskasz. Ale gdy trzy­masz pal­ce na brzyt­wie w końcu uci­nasz je. Podziel się tym co masz, bo zos­taną dwa palce.