Nie ma siły większej niż prawdziwa miłość.


nie-ły-większej-ż-prawdziwa-miłość
senekaniesiływiększejniżprawdziwamiłośćnie mama siłysiły większejwiększej niżniż prawdziwaprawdziwa miłośćnie ma siłyma siły większejsiły większej niżwiększej niż prawdziwaniż prawdziwa miłośćnie ma siły większejma siły większej niżsiły większej niż prawdziwawiększej niż prawdziwa miłośćnie ma siły większej niżma siły większej niż prawdziwasiły większej niż prawdziwa miłość

Mówi się, że miłość jest ślepa. To zupełne kłamstwo - nie ma niczego bardziej widzącego niż prawdziwa miłość. -Anthony De Mello
mówi-ę-że-miłość-jest-ślepa-to-zupełne-kłamstwo-nie-niczego-bardziej-widzącego-ż-prawdziwa-miłość
Miłość kpi so­bie z za­sad, a nic nie ma większej war­tości, niż to, cze­go zdo­być nie można. -Jodi Picoult
miłość-kpi-so­bie-z za­sad-a nic-nie  większej-war­toś-ż-to-cze­go-zdo­być-nie można
Fałszywa miłość jest gorsza niż prawdziwa nienawiść. -Apolinary Despinoix
fałszywa-miłość-jest-gorsza-ż-prawdziwa-nienawiść
Imi­tac­je miłości kosztują drożej niż miłość prawdziwa. -Janusz Roś
imi­tac­-miłoś-kosztują-drożej-ż-miłość-prawdziwa
Mężów zaślepia po większej części nie miłość do żon, ale miłość własna. -Henryk Sienkiewicz
mężów-zaślepia-po-większej-częś-nie-miłość-do-żon-ale-miłość-własna