Nie łykaj trucizny tylko dlatego, że stać cię na odtrutkę.


nie-łykaj-trucizny-tylko-dlatego-że-stać-ę-na-odtrutkę
anonimniełykajtruciznytylkodlategożestaćcięnaodtrutkęnie łykajłykaj truciznytrucizny tylkotylko dlategoże staćstać cięcię nana odtrutkęnie łykaj truciznyłykaj trucizny tylkotrucizny tylko dlategoże stać cięstać cię nacię na odtrutkęnie łykaj trucizny tylkołykaj trucizny tylko dlategoże stać cię nastać cię na odtrutkęnie łykaj trucizny tylko dlategoże stać cię na odtrutkę

Święta miłości kochanej ojczyzny, Czują cię tylko umysły poczciwe ! Dla ciebie zjadłe smakują trucizny, Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe. Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny, Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe. Byle cię można wspomóc, byle wspierać, Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.Kocham kobiety nie tylko dlatego, że są kobietami, ale dlatego, że nie są mężczyznami.Nie dlatego je kocham, że jest grzeczne, tylko dlatego, że jest moje.Niejeden walczy z przemocą nie dlatego, że jej nienawidzi, ale dlatego, że ją kocha. Tylko, że w najcenniejszej skrytce duszy sam jeden czuje się uprawniony do jej wywierania.Klient nie kupuje dlatego, że coś jest w ogóle dobre, tylko dlatego, że jest to dobre właśnie dla niego.Wszystko co się stało, stać się musiało; i tylko to się stanie co się stać musi.