Nie śmiej się z innych… Śmieją się ludzie ra­dośni, a wyśmiewają - żałośni.


nie-śmiej ę-z innych-Śmieją ę-ludzie-ra­doś-a-wyśmiewają- żałoś
papillondenuitnieśmiej sięz innych…Śmieją sięludziera­dośniwyśmiewają żałośninie śmiej sięśmiej się z innych…z innych… Śmieją sięŚmieją się ludzieludzie ra­dośninie śmiej się z innych…śmiej się z innych… Śmieją sięz innych… Śmieją się ludzieŚmieją się ludzie ra­dośninie śmiej się z innych… Śmieją sięśmiej się z innych… Śmieją się ludziez innych… Śmieją się ludzie ra­dośninie śmiej się z innych… Śmieją się ludzieśmiej się z innych… Śmieją się ludzie ra­dośni

Ludzie ra­dośni są sil­ni w miłości bliźniego.Niektórzy ludzie są aż tak żałośni, że aż ich nie szkoda.opierają się o siebie plecami i śmieją się a ludzie miotają się po­między nimi Wszyscy ludzie śmieją się w tym samym języku.Ludzie którzy nigdy się nie śmieją, nie są poważnymi ludźmi.Najlepsze są takie filmy na których ludzie albo się śmieją, albo płaczą.