Nie śmiej się z lepszego od drugich, obawiaj się, byś się nie wydał gorszym przed Bogiem, który wie, co jest w człowieku.


nie-śmiej-ę-z-lepszego-od-drugich-obawiaj-ę-byś-ę-nie-wydał-gorszym-przed-bogiem-który-wie-co-jest-w-człowieku
tomasz kempisnieśmiejsięlepszegooddrugichobawiajsiębyśniewydałgorszymprzedbogiemktórywiecojestczłowiekunie śmiejśmiej sięz lepszegolepszego odod drugichobawiaj siębyś sięsię nienie wydałwydał gorszymgorszym przedprzed bogiemktóry wieco jestjest ww człowiekunie śmiej sięśmiej się zsię z lepszegoz lepszego odlepszego od drugichbyś się niesię nie wydałnie wydał gorszymwydał gorszym przedgorszym przed bogiemco jest wjest w człowiekunie śmiej się zśmiej się z lepszegosię z lepszego odz lepszego od drugichbyś się nie wydałsię nie wydał gorszymnie wydał gorszym przedwydał gorszym przed bogiemco jest w człowiekunie śmiej się z lepszegośmiej się z lepszego odsię z lepszego od drugichbyś się nie wydał gorszymsię nie wydał gorszym przednie wydał gorszym przed bogiem

Drżę przed Bogiem, następnie przed człowiekiem, który się Boga nie boi. -Bertrand Saadi z Szirazu
drżę-przed-bogiem-następnie-przed-człowiekiem-który-ę-boga-nie-boi
Człowieku, świat stoi przed tobą otworem, więc uważaj byś zeń nie wyleciał. -Stanisław Jerzy Lec
człowieku-świat-stoi-przed-tobą-otworem-więc-uważaj-byś-zeń-nie-wyleciał
Dokąd byś nie poszedł, wszędzie spotkasz Boga; Bóg jest tym, który jest zawsze przed nami. -Andre Gide
dokąd-byś-nie-poszedł-wszędzie-spotkasz-boga-bóg-jest-tym-który-jest-zawsze-przed-nami
Nie ma lepszego lekarstwa na nazbyt wygórowane pojęcie o drugich, jak równoczesne, dobre wyobrażenie o sobie samym. -Walter Scott
nie-lepszego-lekarstwa-na-nazbyt-wygórowane-pojęcie-o-drugich-jak-równoczesne-dobre-wyobrażenie-o-sobie-samym