Nie ma świętości bez dotknięcia przez Boga. Nie ma jednak świętości i bez uciszenia własnych rąk, własnego mózgowia.


nie-świętoś-bez-dotknięcia-przez-boga-nie-jednak-świętoś-i-bez-uciszenia-własnych-rąk-własnego-mózgowia
stanisław grabowskinieświętościbezdotknięciaprzezbogajednakuciszeniawłasnychrąkwłasnegomózgowianie mama świętościświętości bezbez dotknięciadotknięcia przezprzez boganie mama jednakjednak świętościświętości ii bezbez uciszeniauciszenia własnychwłasnych rąkwłasnego mózgowianie ma świętościma świętości bezświętości bez dotknięciabez dotknięcia przezdotknięcia przez boganie ma jednakma jednak świętościjednak świętości iświętości i bezi bez uciszeniabez uciszenia własnychuciszenia własnych rąknie ma świętości bezma świętości bez dotknięciaświętości bez dotknięcia przezbez dotknięcia przez boganie ma jednak świętościma jednak świętości ijednak świętości i bezświętości i bez uciszeniai bez uciszenia własnychbez uciszenia własnych rąknie ma świętości bez dotknięciama świętości bez dotknięcia przezświętości bez dotknięcia przez boganie ma jednak świętości ima jednak świętości i bezjednak świętości i bez uciszeniaświętości i bez uciszenia własnychi bez uciszenia własnych rąk

Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.Każdy z nas nieuchronny, Każdy bez granic, Każdy z włas­ny pra­wem na ziemi, Po­nieważ każde­mu z nas da­no wie­czną jej powagę. Każdy niesie świętość równą świętości innych.Ludzie błagają Boga o zdrowie. Nikt jednak ze śmiertelników nie myśli, że zachowanie zdrowia leży w jego własnych rękach.Kto nie chce być bohaterem świętości, ten staje się tchórzem grzechu.Nigdy nie czci się tak świętości małżeństwa, jak wracając z objęć grzechu.Wszystko co Bóg stworzył, posiada znamiona świętości.