Nie żałować niczego - to początek wszelkiej wiedzy.


nie-żałować-niczego-to-początek-wszelkiej-wiedzy
max bornnieżałowaćniczegotopoczątekwszelkiejwiedzynie żałowaćżałować niczegoniczegopoczątek wszelkiejwszelkiej wiedzynie żałować niczegożałować niczegopoczątek wszelkiej wiedzynie żałować niczego

Muzyka - to początek i koniec wszelkiej mowy.Muzyka to początek i koniec wszelkiej mowy.Najsilniejsza wspólnota wszelkiej wiedzy, naukowa republika, to wysoki cel uczonych.Mądrzy są wszyscy ci, którzy poznali zarówno potrzebę, jak i granice wiedzy wszelkiej i którzy zrozumieli, że miłość jest większa niż wiedza.Lepiej zgrzeszyć i żałować, niż żałować że się nie zgrzeszyło.Le­piej grzeszyć i żałować. Niż żałować, że się nie grzeszyło.