Nie żałuj­my te­go co stra­cone, żałuj­my te­go co możemy jeszcze stracić.


nie-żałuj­my-te­go-co stra­cone-żałuj­my-te­go-co możemy-jeszcze-stracić
stanisław wróblewskinieżałuj­myte­goco stra­coneco możemyjeszczestracićnie żałuj­myżałuj­my te­gote­go co stra­coneżałuj­my te­gote­go co możemyco możemy jeszczejeszcze stracićnie żałuj­my te­gożałuj­my te­go co stra­coneżałuj­my te­go co możemyte­go co możemy jeszczeco możemy jeszcze stracićnie żałuj­my te­go co stra­coneżałuj­my te­go co możemy jeszczete­go co możemy jeszcze stracićżałuj­my te­go co możemy jeszcze stracić

Nie żałuj, nig­dy nie żałuj, że mogłeś coś zro­bić w życiu, a te­go nie zro­biłeś. Nie zro­biłeś, bo nie mogłeś.Nie żałuj, że coś się skończyło, lecz wspo­minaj to, co było dobre.Nie żałuj, że żyjesz, dziec­ko. Życie i tak prze­minie ci dos­ta­tecznie prędko.Lecz - ko­niec końcem - nie wszys­tko było stra­cone. W śnie najgłębszym - też nie wszys­tko! W obłędzie - nie wszys­tko! W zem­dle­niu - nie wszys­tko! W śmier­ci - nie wszys­tko! Na­wet w gro­bie nie wszys­tko by­wa stra­cone! W prze­ciw­nym ra­zie zab­rakłoby nieśmier­telności dla człowieka.Nie żałuj, że nie spełniły się twoje marzenia; pożałowania godnym jest tylko ten, kto nigdy nie marzyłPracuj ciężko. Ćwicz. Opanuj podstawy. Nie żałuj wysiłku. Ale pamiętaj, że czasem Ci nie wyjdzie, ponieważ droga do sukcesu prowadzi przez niepowodzenia