Nie żałuję. Że nie mówiłaś mi, jak szczęście kraść spod lady, i nie uczyłaś mnie życiowej maskarady. Pieszczoty szarej tych umęczonych dni, nie żal mi.(...) Nie, nie żałuję. Przeciwnie, bardzo ci dziękuję, mój kraju, za jakiś czwartek, jakiś piątek, jakiś wtorek, i za nadziei cały worek.


nie-żałuję-Że-nie-mówiłaś-mi-jak-szczęście-kraść-spod-lady-i-nie-uczyłaś-mnie-życiowej-maskarady-pieszczoty-szarej-tych-umęczonych
agnieszka osieckanieżałujęeniemówiłaśmijakszczęściekraśćspodladyuczyłaśmnieżyciowejmaskaradypieszczotyszarejtychumęczonychdniżalminieprzeciwniebardzodziękujęmójkrajuzajakiśczwartekpiątekwtoreknadzieicaływoreknie żałujęŻe nienie mówiłaśmówiłaś mijak szczęścieszczęście kraśćkraść spodspod ladyi nienie uczyłaśuczyłaś mniemnie życiowejżyciowej maskaradypieszczoty szarejszarej tychtych umęczonychumęczonych dninie żalnie żałujębardzo cici dziękujęmój krajuza jakiśjakiś czwartekjakiś piątekjakiś wtoreki zaza nadzieinadziei całycały worekŻe nie mówiłaśnie mówiłaś mijak szczęście kraśćszczęście kraść spodkraść spod ladyi nie uczyłaśnie uczyłaś mnieuczyłaś mnie życiowejmnie życiowej maskaradypieszczoty szarej tychszarej tych umęczonychtych umęczonych dnibardzo ci dziękujęza jakiś czwarteki za nadzieiza nadziei całynadziei cały worek

Obok każdego żłobu, gdzie rodzi się jakiś zbawiciel albo jakaś zbawcza idea, stoi zawsze jakiś wół i spokojnie żre. -Heinrich Haine
obok-każdego-żłobu-gdzie-rodzi-ę-jakiś-zbawiciel-albo-jakaś-zbawcza-idea-stoi-zawsze-jakiś-wół-i-spokojnie-żre
Są ludzie, w których żyje nie jakiś osobliwy gatunek zwierzęcia ale cały zwierzyniec. -Aleksander Świętochowski
są-ludzie-w-których-żyje-nie-jakiś-osobliwy-gatunek-zwierzęcia-ale-cały-zwierzyniec
Żałuję, że nie zdążyłam go pożeg­nać. Żałuję, że byłam na ty­le pew­na siebie, aby sądzić, że jeszcze mam czas. Te­raz wiem, że te­go cza­su nie ma nigdy. -respirer
Żałuję-że nie zdążyłam-go pożeg­nać-Żałuję że byłam-na ty­-pew­na-siebie-aby sądzić-że jeszcze-mam-czas-te­raz wiem
Nie narzekajcie na pogodę. Gdyby co jakiś czas się nie zmieniała, większość ludzi nie wiedziałaby jak zacząć rozmowę. -Kin Hubbard
nie-narzekajcie-na-pogodę-gdyby-co-jakiś-czas-ę-nie-zmieniała-większość-ludzi-nie-wiedziałaby-jak-zacząć-rozmowę