Nie żałuj, nig­dy nie żałuj, że mogłeś coś zro­bić w życiu, a te­go nie zro­biłeś. Nie zro­biłeś, bo nie mogłeś.


nie-żałuj-nig­dy-nie żałuj-że mogłeś-coś-zro­bić-w życiu-a te­go-nie zro­biłeś-nie zro­biłeś-bo nie mogłeś
stanisław lemnieżałujnig­dynie żałujże mogłeścośzro­bićw życiua te­gonie zro­biłeśnie zro­biłeśbo nie mogłeśnie żałujnig­dy nie żałujże mogłeś coścoś zro­bićzro­bić w życiua te­go nie zro­biłeśże mogłeś coś zro­bićcoś zro­bić w życiuże mogłeś coś zro­bić w życiu

Każde­go ran­ka, kiedy wsta­jesz, dziękuj Bo­gu za to, że masz te­go dnia do zro­bienia coś, co mu­sisz zro­bić, czy ci się to po­doba, czy nie. -Charles Kingsley
każde­go-ran­ka-kiedy-wsta­jesz-dziękuj-bo­gu-za to-że masz-te­go-dnia-do zro­bienia-coś-co mu­sisz-zro­bić-czy- ę-to po­doba-czy
Nie żałuj­my te­go co stra­cone, żałuj­my te­go co możemy jeszcze stracić. -Stanisław Wróblewski
nie-żałuj­my-te­go-co stra­cone-żałuj­my-te­go-co możemy-jeszcze-stracić