Nie ma ani jednej kobiety, która nie wolałaby być potraktowana nieco szorstko niż z przesadnym taktem. Niezaradność mężczyzn ratuje więcej serc niż cnota.


nie-ani-jednej-kobiety-która-nie-wolałaby-być-potraktowana-nieco-szorstko-ż-z-przesadnym-taktem-niezaradność-mężczyzn-ratuje-więcej-serc-ż
ninon de lenclosnieanijednejkobietyktóraniewolałabybyćpotraktowananiecoszorstkoniżprzesadnymtaktemniezaradnośćmężczyznratujewięcejserccnotanie mama aniani jednejjednej kobietyktóra nienie wolałabywolałaby byćbyć potraktowanapotraktowana nieconieco szorstkoszorstko niżz przesadnymprzesadnym taktemniezaradność mężczyznmężczyzn ratujeratuje więcejwięcej sercserc niżniż cnotanie ma anima ani jednejani jednej kobietyktóra nie wolałabynie wolałaby byćwolałaby być potraktowanabyć potraktowana niecopotraktowana nieco szorstkonieco szorstko niższorstko niż zniż z przesadnymz przesadnym taktemniezaradność mężczyzn ratujemężczyzn ratuje więcejratuje więcej sercwięcej serc niżserc niż cnota

Żyj nieco skromniej niż możesz. Miej więcej niż pokazujesz. -Anonim
Żyj-nieco-skromniej-ż-możesz-miej-więcej-ż-pokazujesz
Kariera domowa nie więcej pociąga wszystkie kobiety, niż kariera wojskowa pociąga wszystkich mężczyzn. -George Bernard Shaw
kariera-domowa-nie-więcej-pociąga-wszystkie-kobiety-ż-kariera-wojskowa-pociąga-wszystkich-mężczyzn
Kobiety dlatego mają w polityce tak mało do powiedzenia, że wolą głosować na mężczyzn niż na inne kobiety. -Guy Laffargue
kobiety-dlatego-mają-w-polityce-tak-ło-do-powiedzenia-że-wolą-głosować-na-mężczyzn-ż-na-inne-kobiety
Miłość to coś znacznie więcej, niż pragnienie erotyczne; to próba ucieczki przed samotnością, którą większość - tak kobiet, jak i mężczyzn - odczuwa przez całe życie. -Bertrand Russell
miłość-to-coś-znacznie-więcej-ż-pragnienie-erotyczne-to-próba-ucieczki-przed-samotnośą-którą-większość-tak-kobiet-jak-i-mężczyzn
Nie czuj się nigdy bezpieczny u boku kobiety którą kochasz, ponieważ natura kobieca kryje w sobie więcej niebezpieczeństw niż ci się wydaje. -Anonim
nie-czuj-ę-nigdy-bezpieczny-u-boku-kobiety-którą-kochasz-ponieważ-natura-kobieca-kryje-w-sobie-więcej-niebezpieczeństw-ż-ę-wydaje