Nie bój się dużego kroku. Nie pokonasz przepaści dwoma małymi


nie-bój-ę-żego-kroku-nie-pokonasz-przepaś-dwoma-łymi
david lloyd georgeniebójsiędużegokrokupokonaszprzepaścidwomamałyminie bójbój sięsię dużegodużego krokunie pokonaszpokonasz przepaściprzepaści dwomadwoma małyminie bój siębój się dużegosię dużego krokunie pokonasz przepaścipokonasz przepaści dwomaprzepaści dwoma małyminie bój się dużegobój się dużego krokunie pokonasz przepaści dwomapokonasz przepaści dwoma małyminie bój się dużego krokunie pokonasz przepaści dwoma małymi

Nie bój się wielkiego kroku. Nie przeskoczysz przepaści dwoma małymi.Nie bój się uczynić wielkiego kroku, gdy to wskazane. Nie da się pokonać przepaści dwoma krokamiPrzepaści nie można pokonać dwoma skokami.Ne bój się swoich wrogów - oni cię tylko mogą zabć. Ne bój się przyjaciół - oni cię tylko mogą zdradzić. Bój się obojętnych - oni nie mordują ani nie zdradzają, ale za ich mlczącym przyzwoleniem światem rządzi mord i zdrada.Nie bój się. Strach to tchórz. Wyrzuć go z ser­ca już. Chwyć w swe ręce te­raz piłę i poćwiar­tuj ścier­wo zgniłe, nie bój się ... ... nig­dy więcej już.Jeśli nie pokonasz swojej tendencji do poddawania się zbyt szybko, twoje życie będzie prowadzić donikąd