Nie bój się uczynić wielkiego kroku, gdy to wskazane. Nie da się pokonać przepaści dwoma krokami


nie-bój-ę-uczynić-wielkiego-kroku-gdy-to-wskazane-nie-da-ę-pokonać-przepaś-dwoma-krokami
david lloyd georgeniebójsięuczynićwielkiegokrokugdytowskazanedapokonaćprzepaścidwomakrokaminie bójbój sięsię uczynićuczynić wielkiegowielkiego krokunie dada sięsię pokonaćpokonać przepaściprzepaści dwomadwoma krokaminie bój siębój się uczynićsię uczynić wielkiegouczynić wielkiego krokugdy to wskazanenie da sięda się pokonaćsię pokonać przepaścipokonać przepaści dwomaprzepaści dwoma krokaminie bój się uczynićbój się uczynić wielkiegosię uczynić wielkiego krokunie da się pokonaćda się pokonać przepaścisię pokonać przepaści dwomapokonać przepaści dwoma krokaminie bój się uczynić wielkiegobój się uczynić wielkiego krokunie da się pokonać przepaścida się pokonać przepaści dwomasię pokonać przepaści dwoma krokami

Nie bój się wielkiego kroku. Nie przeskoczysz przepaści dwoma małymi.Nie bój się dużego kroku. Nie pokonasz przepaści dwoma małymiPrzepaści nie można pokonać dwoma skokami.Miłość nie zawsze może pokonać cierpienie, ale może je uczynić znośnym, a nawet radosnym!Ne bój się swoich wrogów - oni cię tylko mogą zabć. Ne bój się przyjaciół - oni cię tylko mogą zdradzić. Bój się obojętnych - oni nie mordują ani nie zdradzają, ale za ich mlczącym przyzwoleniem światem rządzi mord i zdrada.Gdy się ciągle żyje nad brzegiem przepaści, już się jej nie dostrzega.