Nie bój się wielkiego kroku. Nie przeskoczysz przepaści dwoma małymi.


nie-bój-ę-wielkiego-kroku-nie-przeskoczysz-przepaś-dwoma-łymi
george david loydniebójsięwielkiegokrokuprzeskoczyszprzepaścidwomamałyminie bójbój sięsię wielkiegowielkiego krokunie przeskoczyszprzeskoczysz przepaściprzepaści dwomadwoma małyminie bój siębój się wielkiegosię wielkiego krokunie przeskoczysz przepaściprzeskoczysz przepaści dwomaprzepaści dwoma małyminie bój się wielkiegobój się wielkiego krokunie przeskoczysz przepaści dwomaprzeskoczysz przepaści dwoma małyminie bój się wielkiego krokunie przeskoczysz przepaści dwoma małymi

Nie bój się uczynić wielkiego kroku, gdy to wskazane. Nie da się pokonać przepaści dwoma krokami -David Lloyd George
nie-bój-ę-uczynić-wielkiego-kroku-gdy-to-wskazane-nie-da-ę-pokonać-przepaś-dwoma-krokami
Przepaści nie można pokonać dwoma skokami. -Anonim
przepaś-nie-można-pokonać-dwoma-skokami
Nie bój się. Strach to tchórz. Wyrzuć go z ser­ca już. Chwyć w swe ręce te­raz piłę i poćwiar­tuj ścier­wo zgniłe, nie bój się ... ... nig­dy więcej już. -Moon G
nie-bój-ę-strach-to tchórz-wyrzuć-go-z-ser­ca-już-chwyć-w swe-rę-te­raz-piłę-i-poćwiar­tuj-ścier­wo-zgniłe-nie bój ę
Nie ma takiego wielkiego czynu, który by nie powstał z jakiegoś wielkiego marzenia. -Georges Duhamel
nie-takiego-wielkiego-czynu-który-by-nie-powstał-z-jakiegoś-wielkiego-marzenia