Nie bój się wielkiego kroku. Nie przeskoczysz przepaści dwoma małymi.


nie-bój-ę-wielkiego-kroku-nie-przeskoczysz-przepaś-dwoma-łymi
george david loydniebójsięwielkiegokrokuprzeskoczyszprzepaścidwomamałyminie bójbój sięsię wielkiegowielkiego krokunie przeskoczyszprzeskoczysz przepaściprzepaści dwomadwoma małyminie bój siębój się wielkiegosię wielkiego krokunie przeskoczysz przepaściprzeskoczysz przepaści dwomaprzepaści dwoma małyminie bój się wielkiegobój się wielkiego krokunie przeskoczysz przepaści dwomaprzeskoczysz przepaści dwoma małyminie bój się wielkiego krokunie przeskoczysz przepaści dwoma małymi

Nie bój się dużego kroku. Nie pokonasz przepaści dwoma małymiNie bój się uczynić wielkiego kroku, gdy to wskazane. Nie da się pokonać przepaści dwoma krokamiPrzepaści nie można pokonać dwoma skokami.Ne bój się swoich wrogów - oni cię tylko mogą zabć. Ne bój się przyjaciół - oni cię tylko mogą zdradzić. Bój się obojętnych - oni nie mordują ani nie zdradzają, ale za ich mlczącym przyzwoleniem światem rządzi mord i zdrada.Nie bój się. Strach to tchórz. Wyrzuć go z ser­ca już. Chwyć w swe ręce te­raz piłę i poćwiar­tuj ścier­wo zgniłe, nie bój się ... ... nig­dy więcej już.Nie ma takiego wielkiego czynu, który by nie powstał z jakiegoś wielkiego marzenia.