Nie bój się zrobić czegoś głupiego. W najgorszym razie to po prostu nie zadziała.


nie-bój-ę-zrobić-czegoś-głupiego-w-najgorszym-razie-to-po-prostu-nie-zadziała
peter shankmanniebójsięzrobićczegośgłupiegonajgorszymrazietopoprostuniezadziałanie bójbój sięsię zrobićzrobić czegośczegoś głupiegow najgorszymnajgorszym raziepo prostuprostu nienie zadziałanie bój siębój się zrobićsię zrobić czegośzrobić czegoś głupiegow najgorszym razierazie to popo prostu nieprostu nie zadziałanie bój się zrobićbój się zrobić czegośsię zrobić czegoś głupiegonajgorszym razie to porazie to po prostupo prostu nie zadziałanie bój się zrobić czegośbój się zrobić czegoś głupiegow najgorszym razie to ponajgorszym razie to po prosturazie to po prostu nie

Nie bój się zrobić czegoś głupiego. W najgorszym razie to po prostu nie zadziała -Peter Shankman
nie-bój-ę-zrobić-czegoś-głupiego-w-najgorszym-razie-to-po-prostu-nie-zadziała
Nie spotkałem nigdy nikogo tak głupiego, bym nie mógł się czegoś od niego nauczyć. -Galileusz
nie-spotkałem-nigdy-nikogo-tak-głupiego-bym-nie-mógł-ę-czegoś-od-niego-nauczyć
Wszyscy uważają, że czegoś nie da się zrobić. Aż przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da. I on właśnie to robi -Einstein
wszyscy-uważają-że-czegoś-nie-da-ę-zrobić-aż-przychodzi-taki-jeden-który-nie-wie-że-ę-nie-da-i-on-właśnie-to-robi
Gdy się ktoś zaczyta, zawsze albo się czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega albo zaśnie - w każdym razie wygra. -Henryk Sienkiewicz
gdy-ę-ktoś-zaczyta-zawsze-albo-ę-czegoś-nauczy-albo-zapomni-o-tym-co-mu-dolega-albo-zaśnie-w-każdym-razie-wygra