Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi i Jego zbawczej władzy! Otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się!


nie-bójcie-ę-otwórzcie-otwórzcie-na-oścież-drzwi-chrystusowi-i-jego-zbawczej-władzy-otwórzcie-granice-państw-systemów-ekonomicznych-i
jan paweł iiniebójciesięotwórzcieotwórzcienaościeżdrzwichrystusowijegozbawczejwładzyotwórzciegranicepaństwsystemówekonomicznychpolitycznychszerokiedziedzinykulturycywilizacjirozwojusięnie bójciebójcie sięotwórzcie nana ościeżoścież drzwidrzwi chrystusowichrystusowi ii jegojego zbawczejzbawczej władzyotwórzcie granicegranice państwsystemów ekonomicznychekonomicznych ii politycznychszerokie dziedzinydziedziny kulturynie bójciebójcie sięnie bójcie sięotwórzcie na ościeżna oścież drzwioścież drzwi chrystusowidrzwi chrystusowi ichrystusowi i jegoi jego zbawczejjego zbawczej władzyotwórzcie granice państwsystemów ekonomicznych iekonomicznych i politycznychszerokie dziedziny kulturynie bójcie się

Otwórzcie oczy, otwórzcie us­ta, zam­knij­cie dłonie, utwórzcie pięść. -Serj Tankian
otwórzcie-oczy-otwórzcie-us­-zam­knij­cie-dłonie-utwórzcie-pięść
otwórzcie-swo­-oczy-otwórzcie-swój-umysł-obej­rzyj­cie ę-dookoła-siebie-i po­wiedźcie-co widzi­cie-~pa­weł-rychlica-inspiracja
Nie bójcie się tajemnicy Boga! Nie bójcie się Jego miłości! -Anonim
nie-bójcie-ę-tajemnicy-boga-nie-bójcie-ę-jego-miłoś
Nie bójcie się słabości człowieka ani jego wielkości! Człowiek zawsze jest wielkim, także w słabości. -Jan Paweł II
nie-bójcie-ę-słaboś-człowieka-ani-jego-wielkoś-człowiek-zawsze-jest-wielkim-także-w-słaboś
Nie bójcie się ponuracy, nie płaczcie w łóżkach mazgaje, tylko miłość udana co się nie udaje. -Jan Twardowski
nie-bójcie-ę-ponuracy-nie-płaczcie-w-łóżkach-mazgaje-tylko-miłość-udana-co-ę-nie-udaje