Nie ma bardziej głuchych niż ci, którzy nie chcą słyszeć.


nie-bardziej-głuchych-ż-którzy-nie-chcą-słyszeć
stendhalniebardziejgłuchychniżktórzyniechcąsłyszećnie mama bardziejbardziej głuchychgłuchych niżktórzy nienie chcąchcą słyszećnie ma bardziejma bardziej głuchychbardziej głuchych niżgłuchych niż ciktórzy nie chcąnie chcą słyszećnie ma bardziej głuchychma bardziej głuchych niżbardziej głuchych niż ciktórzy nie chcą słyszećnie ma bardziej głuchych niżma bardziej głuchych niż ci

Dwa nąjobrzydliwsze rodzaje egoistów to ci, którzy nie chcą nic dawać, i ci, którzy nie chcą o nic prosić.Obecnie najbardziej krępują zasady; znacznie bardziej przeszkadzają tym, którzy je mają, niż tym, którzy ich nie posiadają.Więcej jest tych, którzy chodzą do kościoła, niż tych, którzy chcą do niego chodzić.Wy, którzy mnie skazujecie, bardziej być może boicie się tego wyroku niż ja.mężczyźni dzielą się na trzy grupy. tych, którzy mają już ko­biety i tych, którzy ko­biet nie chcą mieć. no i trze­cia gru­pa, wiado­mo, za niskich.Ludzie, którzy przyj­mują swoją sta­rość, nie ro­biąc z niej prob­le­mu, są młod­si od tych, którzy chcą za wszelką cenę zacho­wać swoją młodość.