Nie boi się wilk psa, tyl­ko szcze­kania jego.


nie-boi ę-wilk-psa-tyl­ko-szcze­kania-jego
samuel adalbergnieboi sięwilkpsatyl­koszcze­kaniajegonie boi sięboi się wilkwilk psatyl­ko szcze­kaniaszcze­kania jegonie boi się wilkboi się wilk psatyl­ko szcze­kania jegonie boi się wilk psa

Dla psa jego pan jest Napoleonem. Stąd się bierze nieustająca popularność psa.Mówisz, że mo­ge Ci zaufać. Sa­ma nie wiem. Obiecu­jesz, przyżekasz... To nie dla mnie. Nie chcę się rozczarować, jak niewin­ne szcze­nie, które zaufało człowiekowi. Wziął szcze­niaka ze schronisk. A do­rosłego psa wyrzu­cił, jak zurzytą zabawkę. Wy­wiózł, porzu­cił, zostawił... Bo­je sie, że zos­ta­ne porzu­cona i ni­komu nie zaufam... jak pies, który zos­tał wywieziony...Zaz­drość jest szcze­kaniem psa, które wa­bi złodziei.Prob­le­my stwarzają tyl­ko okaz­je do szu­kania rozwiązań! Kto się boi, nie wiedząc właściwie czego, podwójnie się boi.A kto się Boga boi, ten się nic nie boi.