Nie boję się wcale tych grubych i długowłosych ludzi. Boję się raczej tych innych, bladych i wysmukłych.


nie-boję-ę-wcale-tych-grubych-i-długowłosych-ludzi-boję-ę-raczej-tych-innych-bladych-i-wysmukłych
juliusz cezarniebojęsięwcaletychgrubychdługowłosychludzibojęraczejinnychbladychwysmukłychnie bojęboję sięsię wcalewcale tychtych grubychgrubych ii długowłosychdługowłosych ludziboję sięsię raczejraczej tychtych innychbladych ii wysmukłychnie boję sięboję się wcalesię wcale tychwcale tych grubychtych grubych igrubych i długowłosychi długowłosych ludziboję się raczejsię raczej tychraczej tych innychbladych i wysmukłychnie boję się wcaleboję się wcale tychsię wcale tych grubychwcale tych grubych itych grubych i długowłosychgrubych i długowłosych ludziboję się raczej tychsię raczej tych innychnie boję się wcale tychboję się wcale tych grubychsię wcale tych grubych iwcale tych grubych i długowłosychtych grubych i długowłosych ludziboję się raczej tych innych

Wiesz Ta­to cze­go boję się najbardziej? Boję się,że mężczyz­na,które­go ob­darze zaufa­niem i miłością okaże się al­ko­holi­kiem, tak jak Ty... -anja
wiesz-ta­to-cze­go-boję ę-najbardziej-boję-ęże-mężczyz­naktóre­go-ob­darze-zaufa­niem-i miłośą-okaże ę-al­ko­holi­kiem-tak