Nie bolą mnie te głupstwa, które już zrobiłem, ale te, które mam jeszcze zrobić.


nie-bolą-mnie-te-głupstwa-które-już-zrobiłem-ale-te-które-mam-jeszcze-zrobić
karol irzykowskinieboląmnietegłupstwaktórejużzrobiłemaletemamjeszczezrobićnie boląbolą mniemnie tete głupstwaktóre jużjuż zrobiłemale tektóre mammam jeszczejeszcze zrobićnie bolą mniebolą mnie temnie te głupstwaktóre już zrobiłemktóre mam jeszczemam jeszcze zrobićnie bolą mnie tebolą mnie te głupstwaktóre mam jeszcze zrobićnie bolą mnie te głupstwa

Można naprawić głupstwa, które popełniamy, ale te, które mówimy nie są do naprawiania. -Anonim
można-naprawić-głupstwa-które-popełniamy-ale-te-które-mówimy-nie-są-do-naprawiania
Im poz­naję więcej ludzi, tym większe mam wrażenie, że szczęśli­we miłości to nie te, które oni so­bie wy­bierają [wy­marzą], ale te, które zsyła im los. -szpiek
im poz­naję-więcej-ludzi-tym-większe-mam-wrażenie-że szczęśli­we-miłoś-to nie te-które-oni-so­bie-wy­bierają-wy­marzą-ale-te
Są ta­kie wspom­nienia, które bolą zaw­sze. Bez względu na to, ile cza­su zdążyło już minąć. (z mo­jego mob­lo; 17.02.2015)  -watchingmefall
są ­kie-wspom­nienia-które-bolą-zaw­sze-bez wzglę-na to-ile-cza­su-zdążyło-już-minąć-z-mo­jego-mob­lo-17022015 
Led­wo już widzę na serce Nie wyt­rzy­mam więcej Z sił opadły mi ręce Ale chcę od­dychać jeszcze Po­kochaj mnie?  -Avantdeces
led­wo-już-widzę-na serce-nie-wyt­rzy­mam-więcej-z-ł-opadły-mi rę-ale-chcę-od­dychać-jeszcze-po­kochaj-mnie 
Doświadczenie nigdy nam nie przeszkadza zrobić tegoż głupstwa po raz wtóry, ale robiąc je jesteśmy znacznie smutniejsi. -Tristan Bernard
doświadczenie-nigdy-nam-nie-przeszkadza-zrobić-tegoż-głupstwa-po-raz-wtóry-ale-robiąc-jesteśmy-znacznie-smutniejsi