Nie bu­duj zam­ku po­dej­rzeń na jed­nym słowie.


nie-bu­duj-zam­ku-po­dej­rzeń-na jed­nym-słowie
umberto econiebu­dujzam­kupo­dej­rzeńna jed­nymsłowienie bu­dujbu­duj zam­kuzam­ku po­dej­rzeńpo­dej­rzeń na jed­nymna jed­nym słowienie bu­duj zam­kubu­duj zam­ku po­dej­rzeńzam­ku po­dej­rzeń na jed­nympo­dej­rzeń na jed­nym słowienie bu­duj zam­ku po­dej­rzeńbu­duj zam­ku po­dej­rzeń na jed­nymzam­ku po­dej­rzeń na jed­nym słowienie bu­duj zam­ku po­dej­rzeń na jed­nymbu­duj zam­ku po­dej­rzeń na jed­nym słowie

Zam­knę lękli­we uczu­cia w jed­nym ulot­nym spoj­rze­niu, ono będzie dla ciebie nieśmier­telnym po­darun­kiem - na pa­lecie wie­cznych wspomnień... -Papużka
zam­knę-lękli­we-uczu­cia-w jed­nym-ulot­nym-spoj­rze­niu-ono-będzie-dla-ciebie-nieśmier­telnym-po­darun­kiem- na pa­lecie
Prze­de wszys­tkim po­win­niście wys­trze­gać się po­dej­rzeń, po­nieważ są one tru­cizną za­bijającą przyjaźń. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
prze­de-wszys­tkim-po­win­ście-wys­trze­gać ę-po­dej­rzeń-po­nieważ-są one-tru­cizną-za­bijającą-przyjaźń
Ile to ta­jem­nic kry­je się w jed­nej wy­mianie spoj­rzeń ludzkich. -Aleksander Świętochowski
ile-to ­jem­nic-kry­ ę-w jed­nej-wy­mianie-spoj­rzeń-ludzkich
,,Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch po­dob­nych no­cy, dwóch tych sa­mych po­całunków, dwóch jed­na­kich spoj­rzeń w oczy.”  -lalka
Żaden-dzień ę-nie powtórzy-nie  dwóch-po­dob­nych-no­cy-dwóch-tych-­mych-po­całunków-dwóch-jed­na­kich-spoj­rzeń-w oczy 
Kil­ka spoj­rzeń, gar­stka po­całunków i szczyp­ta do­tyków - nic wiel­kiego - a jed­nak poz­wo­liłeś mi czuć przez chwilę, że nic więcej mi nie potrzeba.. -Andrea
kil­ka-spoj­rzeń-gar­stka-po­całunków-i szczyp­-do­tyków- nic-wiel­kiego- a jed­nak-poz­wo­liłeś-mi czuć-przez-chwilę