Nie buduj domu na piasku, a szczęścia na sercu kobiecym.


nie-buduj-domu-na-piasku-a-szczęścia-na-sercu-kobiecym
senekaniebudujdomunapiaskuszczęściasercukobiecymnie budujbuduj domudomu nana piaskuszczęścia nana sercusercu kobiecymnie buduj domubuduj domu nadomu na piaskua szczęścia naszczęścia na sercuna sercu kobiecymnie buduj domu nabuduj domu na piaskua szczęścia na sercuszczęścia na sercu kobiecymnie buduj domu na piaskua szczęścia na sercu kobiecym

W ziarnku piasku są światy i świat z pewnego stanowiska jest ziarnkiem piasku tylko.Miłość w każdym sercu kobiecym pragnie mieć wszystko, a nie cząstkę; to, według planu Natury, jest dla niej ważniejsze niż ambicja dla mężczyzny, to jej światło, jej życie, jej powietrze, których alternatywą jest tylko śmierć.Jeśli Bóg posiada swój ołtarz w sercu matki,to ma swą świątynię w całym domu.Nie buduj zamku podejrzeń na jednym słowie.Szukający szczęścia jest jak pijak, który nie może trafić do domu, ale wie, że ma dom.W domu powieszonego nie mówi się o stryczku. A w domu kata?