Nie bylibyśmy godni czytać historii, gdybyśmy z niej nauk dla siebie nie ciągnęli. Jest ona żywym wyrazem tej prawdy, że wychowanie sumienia stanowi o formach społeczeństwa.


nie-bylibyśmy-godni-czytać-historii-gdybyśmy-z-niej-nauk-dla-siebie-nie-ągnęli-jest-ona-żywym-wyrazem-tej-prawdy-że-wychowanie-sumienia
klementyna hoffmanowaniebylibyśmygodniczytaćhistoriigdybyśmyniejnaukdlasiebienieciągnęlijestonażywymwyrazemtejprawdyżewychowaniesumieniastanowiformachspołeczeństwanie bylibyśmybylibyśmy godnigodni czytaćczytać historiigdybyśmy zz niejniej nauknauk dladla siebiesiebie nienie ciągnęlijest onaona żywymżywym wyrazemwyrazem tejtej prawdyże wychowaniewychowanie sumieniasumienia stanowistanowi oo formachformach społeczeństwanie bylibyśmy godnibylibyśmy godni czytaćgodni czytać historiigdybyśmy z niejz niej naukniej nauk dlanauk dla siebiedla siebie niesiebie nie ciągnęlijest ona żywymona żywym wyrazemżywym wyrazem tejwyrazem tej prawdyże wychowanie sumieniawychowanie sumienia stanowisumienia stanowi ostanowi o formacho formach społeczeństwa

Literatura jest wyrazem społeczeństwa. -Louis de Bonald
literatura-jest-wyrazem-społeczeństwa
Prawdziwa miłość zawsze milczy: wyrazem prawdy są czyny, nie słowa. -William Shakespeare
prawdziwa-miłość-zawsze-milczy-wyrazem-prawdy-są-czyny-nie-słowa
Każda przeżyta chwila ma swoje znaczenie, bo bez niej nie bylibyśmy tym, czym jesteśmy. -Aldona Różanek
każda-przeżyta-chwila-swoje-znaczenie-bo-bez-niej-nie-bylibyśmy-tym-czym-jesteśmy
Pięknie o miłości może mówić ten, dla kogo jest już ona wspomnieniem, przekonywująco może o niej mówić ten, w kim rozbudziła ona zmysłowość, a ten, komu poraziła serce, powinien o niej milczeć. -M. Agiejew
pięknie-o-miłoś-może-mówić-ten-dla-kogo-jest-już-ona-wspomnieniem-przekonywująco-może-o-niej-mówić-ten-w-kim-rozbudziła-ona-zmysłowość
Nie ulega wątpliwości, że złe wychowanie dziewcząt szkodliwszym jest, niż złe wychowanie chłopców. -Francois Fenelon
nie-ulega-wątpliwoś-że-złe-wychowanie-dziewcząt-szkodliwszym-jest-ż-złe-wychowanie-chłopców