Nie chcę żyć w swoich dziełach, chcę żyć w swoim apartamencie.


nie-chcę-żyć-w swoich-dziełach-chcę-żyć-w swoim-apartamencie
woody allenniechcężyćw swoichdziełachw swoimapartamencienie chcęchcę żyćżyć w swoichw swoich dziełachchcę żyćżyć w swoimw swoim apartamencienie chcę żyćchcę żyć w swoichżyć w swoich dziełachchcę żyć w swoimżyć w swoim apartamencienie chcę żyć w swoichchcę żyć w swoich dziełachchcę żyć w swoim apartamencienie chcę żyć w swoich dziełach

Chce odejść i za­pom­nieć nie chce już żyć nie chce już być Przep­raszam :( To nie mój świat i żywioł :( Ro­zum po­wiada swo­je, a ser­ce chce żyć, chce się weselić.Chcę żyć - i żyć będę, chcę kochać - i kochać będę, chcę się śmiać - i śmiać się będę, chcę Ciebie - i Ciebie zdobędę.Świado­mość te­go kim jes­tem wca­le nie ułat­wia mi życia,wręcz sta­je się ono co­raz trud­niej­sze. Chce odejść,odpłynąć,zacząć żyć na no­wo nie od­wra­cając się za siebie! Zacząć no­we porządne życie. Mam już dość tych miej­sc, w których byłem,tych ludzi, których poz­nałem i oka­zali się być in­ni niż się wy­dawa­li z pozoru. Nie chce żyć w tym świecie pełnym cham­stwa,pros­tac­twa,fałszy­wości,bólu cierpienia! Chce odejść,odlecieć,odpłynąć! Sa­ma ze swoim żalem, roz­drażnieniem, poczu­ciem skrzywdzenia... czy to już tak zos­ta­nie? czy nic mnie dob­re­go nie czeka? Mam dość tej pus­tki, ni­jakości, nudy..... Chcę żyć!!!! Marze­niami cze­kam na Twój znak,może kiedyś w da­lekiej przeszłości nasze dro­gi zno­wu się zejdą... ale te­raz zni­kaj z Moich snów..marzeń,myśli nie chce już za­sypiać z szkla­nymi łza­mi na twarzy. ja chce żyć! już uciekaj, chce za­pom­nieć że byłaś moim marze­niem które wiem że nig­dy się nie spełni...