Nie chcę mieć te­go, co mają inni, Nie chcę mieć te­go, co in­ni chcą mieć. Chcę dla siebie coś wyjątkowego, Chcę dla siebie Ciebie mieć. -Ivo Vuco- 


nie-chcę-mieć-te­go-co mają-inni-nie-chcę-mieć-te­go-co in­-chcą-mieć-chcę-dla-siebie-coś-wyjątkowego-chcę-dla-siebie-ciebie-mieć
writerniechcęmiećte­goco mająinnico in­nichcąmiećchcędlasiebiecośwyjątkowegociebieivovuco nie chcęchcę miećmieć te­goco mają inninie chcęchcę miećmieć te­goco in­ni chcąchcą miećchcę dladla siebiesiebie coścoś wyjątkowegochcę dladla siebiesiebie ciebieciebie miećnie chcę miećchcę mieć te­gonie chcę miećchcę mieć te­goco in­ni chcą miećchcę dla siebiedla siebie cośsiebie coś wyjątkowegochcę dla siebiedla siebie ciebiesiebie ciebie miećnie chcę mieć te­gonie chcę mieć te­gochcę dla siebie cośdla siebie coś wyjątkowegochcę dla siebie ciebiedla siebie ciebie miećchcę dla siebie coś wyjątkowegochcę dla siebie ciebie mieć

Nie chciej chcieć, gdy chcesz coś mieć Idź i weź, by wziąć i mieć. -Ivo Vuco-  -Writer
nie-chciej-chcieć-gdy-chcesz-coś-mieć-idź-i weź-by wziąć-i mieć-ivo-vuco- 
Chcę mieć coś swo­jego. Coś co będę kochać. Bo ja tak nap­rawdę naj­bar­dziej w życiu chcę ko­goś kochać. -Janusz Leon Wiśniewski
chcę-mieć-coś-swo­jego-coś co będę-kochać-bo ja tak-nap­rawdę-naj­bar­dziej-w życiu-chcę-ko­goś-kochać