Nie chcę na końcu życia odkryć, że przeżyłam tylko jego długość. Chcę przeżyć także jego wielkość.


nie-chcę-na-końcu-życia-odkryć-że-przeżyłam-tylko-jego-długość-chcę-przeżyć-także-jego-wielkość
diane ackermanniechcęnakońcużyciaodkryćżeprzeżyłamtylkojegodługośćchcęprzeżyćtakżewielkośćnie chcęchcę nana końcukońcu życiażycia odkryćże przeżyłamprzeżyłam tylkotylko jegojego długośćchcę przeżyćprzeżyć takżetakże jegojego wielkośćnie chcę nachcę na końcuna końcu życiakońcu życia odkryćże przeżyłam tylkoprzeżyłam tylko jegotylko jego długośćchcę przeżyć takżeprzeżyć także jegotakże jego wielkośćnie chcę na końcuchcę na końcu życiana końcu życia odkryćże przeżyłam tylko jegoprzeżyłam tylko jego długośćchcę przeżyć także jegoprzeżyć także jego wielkośćnie chcę na końcu życiachcę na końcu życia odkryćże przeżyłam tylko jego długośćchcę przeżyć także jego wielkość

Niebezpiecznie jest zanadto pokazywać człowiekowi, jak bardzo podobny jest zwierzętom, nie wskazując mu jego wielkości. Równie niebezpiecznie jest zanadto mu ukazywać jego wielkość bez jego nikczemnośclSzko­da życia, gdy chce się je tyl­ko przeżyć.Chcę mieć coś swo­jego. Coś co będę kochać. Bo ja tak nap­rawdę naj­bar­dziej w życiu chcę ko­goś kochać.Naród, który nie wierzy w wielkość i nie chce ludzi wielkich, kończy się. Trzeba wierzyć w swą wielkość i pragnąć jej.Bóg także był autorem: jego proza to mężczyzna, jego poezja to kobietaBóg także próbował być autorem: jego proza - to mężczyzna, jego poezja - to kobieta.