Nie chcę też, byś choć przez chwilę po­myślał, że nie znaczyłeś dla mnie ty­le co ja dla Ciebie.


nie-chcę-też-byś-choć-przez-chwilę-po­myśł-że nie znaczyłeś-dla-mnie-ty­-co ja dla-ciebie
nicholas sparksniechcęteżbyśchoćprzezchwilępo­myślałże nie znaczyłeśdlamniety­leco ja dlaciebienie chcęchcę teżbyś choćchoć przezprzez chwilęchwilę po­myślałże nie znaczyłeś dladla mniemnie ty­lety­le co ja dlaco ja dla ciebienie chcę teżbyś choć przezchoć przez chwilęprzez chwilę po­myślałże nie znaczyłeś dla mniedla mnie ty­lemnie ty­le co ja dlaty­le co ja dla ciebiebyś choć przez chwilęchoć przez chwilę po­myślałże nie znaczyłeś dla mnie ty­ledla mnie ty­le co ja dlamnie ty­le co ja dla ciebiebyś choć przez chwilę po­myślałże nie znaczyłeś dla mnie ty­le co ja dladla mnie ty­le co ja dla ciebie