Nie chcesz już słuchac głosu su­mienia? Bacz, by nie stało się nieme w duszach twoich dzieci.


nie-chcesz-już-słuchac-głosu-su­mienia-bacz-by nie stało ę-nieme-w duszach-twoich-dzieci
raoul follereauniechceszjużsłuchacgłosusu­mieniabaczby nie stało sięniemew duszachtwoichdziecinie chceszchcesz jużjuż słuchacsłuchac głosugłosu su­mieniaby nie stało się niemenieme w duszachw duszach twoichtwoich dziecinie chcesz jużchcesz już słuchacjuż słuchac głosusłuchac głosu su­mieniaby nie stało się nieme w duszachnieme w duszach twoichw duszach twoich dziecinie chcesz już słuchacchcesz już słuchac głosujuż słuchac głosu su­mieniaby nie stało się nieme w duszach twoichnieme w duszach twoich dziecinie chcesz już słuchac głosuchcesz już słuchac głosu su­mieniaby nie stało się nieme w duszach twoich dzieci

Już nie czy­tam z Twoich ust, mie­szka­nie me wy­pełniają in­ne kłamstwa. Dłonie już mi nie drżą, pęka szklanka stoję za fi­ranką, dos­trze­gam Twój kunszt. Żywię urazę, ale z każdym spoj­rze­niem ona znika nies­te­ty, już nie czy­tasz z moich ust a ja nie słyszę Twoich obaw. Czuję Twoją obcość, nie dzieli­my się już paranoją.Gdy chcesz ponarzekać na to, że nic ci się nie udaje, gdy chcesz pomarudzić na drobne niesprawiedliwości w życiu - przyjaciel z radością wysłucha twoich, pełnych żalu historii. A kiedy je skończysz, razem będziecie się mogli z tego wszystkiego śmiać.Zarozumiałością oraz bezczelnością człowieka jest mówienie, że zwierzęta są nieme, tylko dlatego że są nieme dla jego tępej percepcji.†Och Naj­wyższa siło Naj­większa tajemnico Mie­szkający tak daleko A blis­ki tak sa­mo dla wszystkich Wy­bacz Nam za śle­potę i głupotę Za Nasze ludzkie słabości Och Mędrcu nad mędrcami Tyś coś źródło wsze­lakiej Miłości Naj­większy oceanie Dobroci Prze­bacz Nam wszys­tko, co złe †Wskaż Nam drogę odrodzenia Po­daj Nam dłoń bym nie upadali Bym się nie ra­nili o złe słowa Abym nie ka­leczy­li się o złe czyny Wy­bacz Nam, Prze­bacz Nam i Po­kieruj lo­sem Naszym  Mówi się, że ma­my słuchać głosu serca... Ale skąd ma­my mieć pew­ność, że w da­nej chwi­li ono mówi ? Pa­radok­salnie kon­flikt po­koleń ma­nifes­tu­je się w pełnej zgodzie: dzieci nie chcą mówić, rodzi­ce słuchać.